Recyklácia vozidiel ♻️ zošrotovanie auta
rýchlo a bez starostí

Je čas na rozlúčku s vašim starým autom? My ponúkame bezplatný odvoz a rýchlu ekologickú recykláciu bez starostí.

Nechajte všetko na nás a využite šrotovanie auta bez poplatkov. Vaše auto odtiahneme a vyradíme z evidencie bez chodenia po úradoch.

Zavolajte nám! Sme autorizovaná firma a likvidujeme osobné, dodávkové a iné vozidlá.

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00, Sobota : 8:00 - 11:30

Recyklácia a odťah vozidiel

Vyradenie vozidla z evidencie

Autovrakovisko

Ako zodpovedne a ekologicky
Zošrotovať vozidlo

Recyklácia vozidla nemusí byť zložitá. Ak stojíte pred otázkou, čo s autom po havárii alebo jednoducho sa chcete zodpovedne zbaviť starého automobilu, tak ekologické šrotovanie je tou najlepšou voľbou. S nami je tento proces rýchly, bezplatný a predovšetkým bez chodenia po úradoch.

Výhody, ktoré získate pri šrotovaní vozidla s nami:

 • Časová úspora: zbavte sa svojho starého vozidla bez zbytočného čakania.
 • Žiadne starosti: vyhnite sa komplikáciám so zneškodnením a papierovačkami.
 • Zodpovedný prístup: autá recyklujeme v súlade s platnou legislatívou.
 • Úplný servis: ponúkame kompletnú službu od odvozu po recykláciu.
 • Ekologický prínos: prispejete k ochrane životného prostredia recykláciou.

Pokračujte podľa našej príručky a staňte sa súčasťou zodpovedného šrotovania už dnes!

1. Skontrolujte podmienky prevzatia

 • vozidlo by malo byť kompletné (motor, prevodovka, nápravy)
 • nemusí obsahovať všetky časti (batéria, sedadlá, sklá a pod.)
 • číslo karosérie musí byť identifikovateľné
 • môže byť havarované a nemusí mať platnú STK ani EK
 • vozidlo nemusí byť funkčné
 • ak vozidlo odovzdáva osoba, ktorá nie je majiteľom vozidla, musí mať úradne overené splnomocnenie od majiteľa vozidla a doklad totožnosti

2. Pripravte potrebné dokumenty

Fyzická osoba
 • doklad totožnosti majiteľa, v prípade splnomocneca aj overené splnomocnenie
 • velký a malý technický preukaz
 • tabuľky EČV
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla aj potvrdenie o dočasnom odhláseni vozidla
Fyzická osoba – dedič
 • osvedčenie o dedičstve, v ktorom je uvdená osoba, na ktorú prešli povinnosti majitela starého vozidla
 • osoba, na ktorú prešli povinnosti majitela starého voidla alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • velký a malý technický preukaz
 • tabuľky EČV
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla aj potvrdenie o dočasnom odhláseni vozidla
Právnická osoba
 • výpis z obchodného registra, kde je určeny štatutárny zástupca
 • štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • pečiatku firmy
 • velký a malý technický preukaz
 • tabuľky EČV
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla aj potvrdenie o dočasnom odhláseni vozidla
Leasingová spoločnosť
 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia staréno vozidla
 • osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starym vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla, resp. štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • v pípade splnomocnenia od leasingovej spolocosti na firmu potrebujete pečiatku firmy a výpis z obchodného registra
 • velký a malý technický preukaz
 • tabuľky EČV
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla aj potvrdenie o dočasnom odhláseni vozidla

3. Navštívte nás alebo zavolajte náš bezplatný odťah

Máte pripravené vozidlo a dokumenty? Príďte priamo k nám a navštívte našu prevádzku v Rybanoch, okres Partizánske, alebo využite náš BEZPLATNÝ odťahový servis.

Ak vám viac vyhovuje, aby sme prišli po vaše auto my, zavolajte nám na uvedené čislo nižsie a dohodnite si vyzdvihnutie. Pracujeme rýchlo a vaše auto vieme v prevádzkových hodinách zošrotovať ihneď.

Kliknite na ‘VOLAŤ‘ a dohodnite si odťah, alebo použite ‘NAVIGOVAŤ‘ pre navigáciu k našej prevádzke.

4. Hotovo – Vaše vozidlo v zodpovedných rukách

Po príchode na našu prevádzku alebo využití nášho odťah je celý proces v našich rukách a vy máte vybavené.

My zabezpečíme znehodnotenie tabuliek EČV a doručenie veľkého a malého technickeho preukaz orgánu Policajného zboru (podľa platnej novely zákona o cestnej premávke č. 388/2013 Z.z.) 

Ďalej zaručujeme, že vaše vozidlo bude recyklované zodpovedne a s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Váš prínos v ekologickej recyklácii prispieva k lepšej budúcnosti.

S nami je recyklácia jednoduchá a rýchla – nechajte všetky formality na nás. Váš automobil bude spracovaný s profesionálnou starostlivosťou a vy si môžete byť istí, že ste urobili dobrý skutok pre seba aj planétu.

Často kladené otázky a odpovede

Môžem si ponechať staré ŠPZ ?

 • Prehlásenie o ponechaní si Evidenčných čísel musí držiteľ alebo ním splnomocnená osoba opätovne podpísať.
 • Súčasne platí, že nie je možné, aby si držiteľ ponechal menší počet EČ, ako bolo na vozidlo vydané.
 • Napríklad:
  • Ak boli vydané dve čísla a jedno je stratené, nie je možné si ponechať iba jedno. EČ. Rovnako nie je možné ponechanie si dvoch EČ, ak boli k vozidlu vydané tri EČ (napríklad tretie EČ na nosič na bicykle).
 • Ďalšie skutočnosti, ktoré sú spojené s ponechaním si EČ:
  • Dalšie vozidlo, ktoré bude chcieť daný držiteľ evidovať bude mať automaticky pridelené EČ, ktoré si ponechal. Nie je možné, aby si ich „odkladal“ na neskôr.
  • Pokiaľ sú EČ poškodené, je možné, že sa budúci držiteľ vystavuje pokute a odobratiu EČ, kedy bude musieť zaplatiť za nové EČ a opätovné vydanie Osvedčenia o evidencií časť 1 a časť 2.
  • Pokiaľ bude chcieť držiteľ neskôr vyhlásiť EČ za „nepotrebné“, bude potrebné osobne zájsť na DI PZ, vypísať žiadosť a zaplatiť správny poplatok.
  • Rovnako je spoplatnené aj následné stratenie EČ, ktoré si držiteľ ponechal.
 • Z uvedeného je vhodné, aby si držiteľ uvedomil všetky súvislosti s držaním EČ. Na nostalgické spomienky a umiestnenie starých EČ na stenu garáže nie je vhodný dôvod.
  Bližšie informácie nájdete v Zákone 8/2009 Z.z. od § 116.