Výkup kovov

Nakladáme s nasledujúcimi Druhmi odpadov

Prevádzka Rybany

Katológové čísloNázov druhu odpaduKategória
02 01 10 odpadové kovyO
12 01 01piliny a triesky zo železných kovovO
12 01 02prach a zlomky zo železných kovovO
12 01 03piliny a triesky z neželezných kovovO
12 01 04prach a zlomky z neželezných kovovO
16 01 04staré vozidláN
16 01 06staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielceO
15 01 04obaly z kovuO
16 01 12brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11O
16 01 17železné kovyO
16 01 18neželezné kovyO
16 08 01použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07
O
16 08 03použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikovanéO
17 04 01meď, bronz, mosadzO
17 04 02 hliníkO
17 04 03olovoO
17 04 04zinokO
17 04 05železo a oceľO
17 04 06cínO
17 04 07zmiešané kovyO
17 04 11káble iné ako uvedené v 17 04 10O
19 10 01odpady zo železa a z oceleO
19 10 02odpady z neželezných kovovO
19 12 02železné kovyO
19 12 03neželezné kovyO
20 01 04obaly z kovO
20 01 40kovyO
20 01 40 01meď, mosadz, bronzO
20 01 40 02hliníkO
20 01 40 03olovoO
20 01 40 04zinokO
20 01 40 05 železo a oceľO
20 01 40 06cínO
20 01 40 07zmiešané kovyO
16 06 01olovené batérieN
16 06 02niklovo – kadmiové batérieN
20 01 33batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérieN
nebezpečné odpady sú v kategórií „N“ , ostatné odpady sú v kategórií „O“.

Prevádzka Chynorany

Katológové čísloNázov druhu odpaduKategória
02 01 10 odpadové kovyO
12 01 01piliny a triesky zo železných kovovO
12 01 02prach a zlomky zo železných kovovO
12 01 03piliny a triesky z neželezných kovovO
12 01 04prach a zlomky z neželezných kovovO
15 01 04obaly z kovuO
16 01 04staré vozidláN
16 01 12brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11O
16 01 17železné kovyO
16 01 18neželezné kovyO
16 01 22časti inak nešpecifikovanéO
16 06 01olovené batérieN
16 06 02niklovo-kadmiové batérieN
16 06 04alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03O
16 06 05iné batérie a akumulátoryO
16 08 01použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07
O
16 08 03použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak
nešpecifikované
O
16 08 07použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkamiN
17 04 01meď, bronz, mosadzO
17 04 02 hliníkO
17 04 03olovoO
17 04 04zinokO
17 04 05železo a oceľO
17 04 06cínO
17 04 07zmiešané kovyO
17 04 11káble iné ako uvedené v 17 04 10O
19 10 01odpady zo železa a z oceleO
19 10 02odpady z neželezných kovovO
19 12 02železné kovyO
19 12 03neželezné kovyO
20 01 04obaly z kovuO
20 01 33batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
N
20 01 34batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33O
20 01 40kovyO
20 01 40 01meď, bronz, mosadzO
20 01 40 02liníkO
20 01 40 03olovoO
20 01 40 04zinokO
20 01 40 05železo a oceľO
20 01 40 06cínO
20 01 40 07zmiešané kovyO
nebezpečné odpady sú v kategórií „N“ , ostatné odpady sú v kategórií „O“.

Naše prevádzky

Navštívte nás
Rybany
0905 447 697
Rybany 553
Pon – Pia: 8:00 – 16:00
Sob: 8:00 – 11:30
Chynorany
0915 431 109
Nupodská cesta
Pon – Pia: 8:00 – 16:00
Sob: 8:00 – 11:30

Máte nezvyčajnú požiadavku ?

Chápeme, že potreby každého zákazníka sú jedinečné. Preto sme odhodlaní splniť špecifické požiadavky každého jedného z našich klientov. Či už máte špeciálnu požiadavku na určitý typ vozidla alebo kovového odpadu, alebo potrebujete, aby sme manipulovali s veľkým objemom materiálu, sme tu, aby sme vám pomohli. Kontaktujte nás ešte dnes, aby sme prediskutovali vaše špecifické požiadavky a dovoľte nám spolu s Vami nájsť najlepšie riešenie.